Aanmeldformulier regionale online dialoogtafels ‘Toekomst van ons drinkwater’

Toekomst van ons drinkwater
De vanzelfsprekendheid van goed drinkwater – nu en later – staat op het spel. De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan onder toenemende druk. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag. Vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens verslechtert de kwaliteit van de bronnen. Extra maatregelen zijn nodig om de tijdige beschikbaarheid van drinkwater voor alle nieuwe woningen die het kabinet wil bouwen, te kunnen garanderen. Hoe ziet de toekomst van ons drinkwater er de komende jaren uit? De drinkwaterbedrijven gaan met diverse partijen de dialoog aan over de regionale uitdagingen en bespreken de mogelijke succesfactoren voor de toekomst.

Dialoogtafel regio West
Datum: woensdag 25 mei
Tijd: 09:30 – 11:00 uurSprekers o.a.: Paulien Pistor (algemeen directeur PWN) in gesprek met Li An Phoa (Drinkbare rivieren) en Marije Bosscher (directeur Rijkswaterstaat Midden-Nederland). Wim Drossaert (directeur Dunea) gaat in gesprek met Wim Sinke (hoogleraar UvA en expert zonne-energie bij TNO) en Alex Kaat (zelfstandig adviseur public affairs energietransitie) over de watertransitie versus de energietransitie. Tenslotte schuiven aan waternetdirecteur Saskia de Haas , Bea de Buisonjé (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) en Carla Kersbergen (Het Goois Natuurreservaat. Samen bespreken ze de noodzaak tot intensieve samenwerking tussen de watercycluspartners en stakeholders als gebiedsbeheerders.  Zeker als de vraag naar drinkwater en intensiever gebruik van oppervlaktewater blijft toenemen.

Dialoogtafel regio Zuid
Datum: woensdag 1 juni

Tijd: 11.30 – 13:00 uur
Sprekers o.a.: Rob van Dongen (algemeen directeur Brabant Water), Louise Vanysacker (de Watergroep België) en Erik Driessen (ISLE) bespreken de waterbeschikbaarheid in Brabant en de koers van Brabant Water. Annette Ottolini (algemeen directeur Evides waterbedrijf) in gesprek met René Didde (wetenschapsjournalist en auteur Nederland Droogteland) en Jos Peters (Managementconsultant drinkwater bij Royal HaskoningDHV). Verder o.a. Joyce Nelissen (directeur-bestuurder WML) .   

U bent online van harte welkom, meld u nu aan via onderstaand formulier.

Wat is uw voornaam?

Wat is uw achternaam?

Vul hier uw organisatie in

Voer hier uw e-mail adres in.

Ik meld mij aan voor de volgende dialoogtafel(s) (meerdere keuzes mogelijk)

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

U ontvangt per e-mail een kopie van uw aanmelding. Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Lees hier onze Privacy verklaring

Ga akkoord

This site is protected by reCAPTCHA and Google Privacy Policy and Terms of Service apply.